{idkey=8072b0[url=http%3A%2F%2Fwww.cargo-logistic.eu%2Findex.php%2Fnovosti%2F111-zakon-u-francuskoj-o-primjeni-minimalne-pla%C4%87e-u-prijevozni%C4%8Dkom-sektoru][title=Zakon+u+Francuskoj+o+primjeni+minimalne+pla%C4%87e+u+prijevozni%C4%8Dkom+sektoru][desc=]}{cmp_start idkey=6718[url=http%3A%2F%2Fwww.cargo-logistic.eu%2Findex.php%2Fnovosti%2F111-zakon-u-francuskoj-o-primjeni-minimalne-pla%C4%87e-u-prijevozni%C4%8Dkom-sektoru][title=Zakon+u+Francuskoj+o+primjeni+minimalne+pla%C4%87e+u+prijevozni%C4%8Dkom+sektoru][desc=]}

Francuska je 2015. godine usvojila zakon o primjeni minimalne plaće u prijevozničkom sektoru. Minimalna plaća, prenosi hgk.hr, odnosi se na kabotažu[1] i sve međunarodne prijevozničke usluge, osim tranzita. Akt za provedbu ovog zakona (dekret) donesen je 7. travnja 2016. godine te donosi stroga izvršna i administrativna pravila, uključujući obvezu uspostave predstavnika na francuskom teritoriju koji je odgovoran za vođenje radne evidencije i evidencije plaća za izaslane radnike u slučaju kontrola 18 mjeseci nakon posljednjeg detaširanja. Zakon će stupiti na snagu 1. srpnja 2016. Ovaj dekret predstavlja važnu etapu u borbi protiv nelojalne konkurencije u kopnenom prijevozu, izjavio je francuski državni tajnik za promet Alain Vidalies.

Ova regulacija ne utječe na čiste tranzitne vožnje, tj ako se unutar Francuske ne vrši utovar ili istovar, to znači da nisu ispunjeni kriteriji za primjenu prava te minimalna plaća nije potrebna. 

Zakonske odredbe dodatno propisuju da vozači moraju sa sobom imati i potvrdu poslodavca o primjenjivim propisima te kopiju ugovora o radu (prijevod nije potreban).

Tako će, na primjer, bugarski vozač koji vozi na relaciji Sofija – Bordeaux dobivati francusku minimalnu plaću od trenutka ulaska na francuski teritorij. S druge strane, ako radnici i budu primali u najmanjoj mjeri francusku minimalnu plaću, socijalni doprinosi ostaju u visini zemlje podrijetla prijevoznika.

Do sada je , prenosi hgk.hr, bilo vrlo teško kontrolirati provođenje zakona o detaširanim radnicima u prijevozničkom sektoru. Transport se vršio prema pravilima zemlje podrijetla tvrtke, što značilo niže troškove u slučaju angažmana francuskih prijevoznika.

Nova se mjera posebno tiče kabotaže. Konkretno, novi dekret predviđa zamjenu izjave koja je prethodno bila potrebna prilikom svakog detaširanja jednom „potvrdom o detaširanju“ koja bi vrijedila maksimalno šest mjeseci, a vrijedila bi za nekoliko sukcesivnih detaširanja.  

Priopćenje Ministarstva prometa RH kaže da će od sada provjere biti olakšane kao i pristup informacijama o radnicima, s obzirom da dekret predviđa da svaki zaposlenik raspolaže u prijevoznom sredstvu kopijom potvrde o detaširanju. Potvrda o detaširanju i ugovor o radu predstavljaju dokumente koji moraju biti dostupni u prijevoznom sredstvu i koje u svakom trenutku može zatražiti francuska kontrola.

Nadalje, predstavnik strane tvrtke u Francuskoj mora sačuvati i dostaviti francuskim kontrolnim službama niz dokumenata tijekom razdoblja detaširanja zaposlenika kao i do 18 mjeseci nakon detaširanja.

Minimalna plaća u Francuskoj iznosi 9,67 eura po satu, što je bitno više od minimalne plaće u prijevozničkom sektoru istočne Europe. Pojedine države članice EU, posebno u istočnoj Europi, žale se da francuski i njemački zakoni stvaraju neopravdane prepreke za prekogranični cestovni promet.

U priopćenju Europske komisije od 16. lipnja 2016. Piše da je EK poduzela pravne korake protiv primjene francuskog (i njemačkog) zakonodavstva o minimalnoj plaći u prijevozničkom sektoru. Dok EK s jedne strane u potpunosti podržava načelo o minimalnoj plaći, istovremeno smatra da sistemska primjena francuskog (i njemačkog) zakona o minimalnoj plaći na sve transportne operacije ograničava slobodu pružanja usluga i slobodu kretanja robe. EK je Francuskoj poslala službeno pismo upozorenja, što predstavlja prvi korak u prekršajnoj proceduri.

EK smatra kako nije opravdana primjena zakona o minimalnoj plaći na međunarodni prijevoz koji ima samo marginalnu vezu s teritorijem države članice-domaćina, s obzirom da stvara neproporcionalne administrativne prepreke koje sprječavaju pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. EK smatra da bi trebalo poduzete primjerenije mjere koje bi osigurale socijalnu zaštitu radnika, a da istovremeno ne ometaju slobodu kretanja usluga i roba. Prema priopćenju EK francuske vlasti imaju dva mjeseca da odgovore na Komisijine argumente.[2]

Vezano uz detalje novog francuskog zakona Loi Macron, dostavljamo u nastavku link dobiven preko Sektora za međunarodne odnose HGK na sve važnije dokumente objavljene vezane uz ovaj zakon (dostupni i na engleskom jeziku) kao i dokumente dobivene od MPPI:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html

Informacije o Ugovoru o radu su dostupne na 19. slajdu prezentacije, a detaljne informacije o dokumentima koji se trebaju popunjavati te o načinu izbora predstavnika koliko vidim dostupni su u dokumentu Frequently asked questions. Uz Ugovor o radu prijevoznici trebaju dakle imati popunjen dokument Certificate of posting (Attestation de détachement), a više informacija o navedenom dokumentu također se nalazi i u prezentaciji i u dokumentu Frequently asked questions.

 Na ovom linku se nalaze i podaci o minimalnoj plaći. 

[1] Kada neko inozemno transportno poduzeće obavlja transportne usluge unutar neke zemlje (EU-države) za novčanu naknadu, takav postupak naziva se kabotaža (www.timocom.com.hr)

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2101_en.htm

{cmp_end}{idkey=8072b1[url=http%3A%2F%2Fwww.cargo-logistic.eu%2Findex.php%2Fnovosti%2F111-zakon-u-francuskoj-o-primjeni-minimalne-pla%C4%87e-u-prijevozni%C4%8Dkom-sektoru][title=Zakon+u+Francuskoj+o+primjeni+minimalne+pla%C4%87e+u+prijevozni%C4%8Dkom+sektoru][desc=]}

MARKETING