A

  AVIZO

  Avizo (engl. notification, njem. Benachrichtigung, Avis(o)) je poslovna obavijest o tekućoj promjeni; sadrži osnovne elemente onoga o čemu se daje obavijest. Transportna firma koja obavlja neki prijevoz unaprijed javlja planirano vrijeme dolaska vozila na odredište, količinu proizvoda koju prijevozi i njihovu težinu /zapreminu, da se na mjestu istovara mogu obaviti potrebne prethodne radnje.

  ADR

  ADR je europski sporazum o transportu opasne robe. Kratica ADR nastala je od "ccord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route". ADR sadrži posebne propise prijevoza robe uz pakiranje, osiguranje robe kao i samo označavanja opasne robe na samom pakiranju ali i na samom vozilu.

  ADSP

  ADSP je kratica za "Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen" što bi u prijevodu bilo "Opći radni uvjeti za špeditere".

  Croatia Airlines

  Croatia Airlines je hrvatska nacionalna zrakoplovna tvrtka sa sjedištem u Zagrebu.

  Autocesta

  Autocesta je najviša klasa javnih cesta koji je namijenjen sigurnom prometovanju vozila velikom brzinom.

  Utovar

  Utovar je radnja kojom se teret ukrcava na brodove, vlakove ili vozila koja su predviđena za cestovni prijevoz.

B

  BAG

  BAG je kratica za "Bundesamt für Güterverkehr" ili Saveznog ureda za prijevoz robe u Njemačkoj, BAG se bavi prometnim pravom i sigurnosti u prometu, cestarinama za kamione, vozačkom osoblju kao i praćenjem tržišnih kretanja.

  BGL

  BGL je krovna udruga za transport roba i logistiku u Saveznoj Republici Njemačkoj. Aktivnost se svodi uglavnom na područje cestovnog prometa, logistike, špedicije, skladištenja i zbrinjavanja.

  Burza skladišta

  Burza skladišta ima za cilj pomoći korisnicima u pronalaženju odgovarajuće skladišne i logističke površine. iznamljivačima omogućuje kvalitetniju popunu prostora, a firmama koje trebaju prostor nudi uvid u raspoložive prostore na pojedinim lokacijama.

  Burza prijevoznika

  Burza prijevoznika je baza najčešće špeditera i prijevoznika. Koristi se u cilju smanjenja viška odnosno popunom manjka prijevozničkih kapaciteta.

  Burza tereta

  Burza tereta ima za cilj povezati industriju - špedicije i prijevoznička poduzeća. Korisnici na burzi tereta mogu nuditi sve vrste tereta za koje im je potreban prijevoz.

  BVL

  BVL je skraćenica od Bundesvereinigung Logistik, otvorenog logističkog udruženja u Saveznoj Republici Njemačkoj.

  Brza cesta

  Brza cesta je javna cesta namijenjena za promet isključivo motornih vozila, s jednim ili dva razdvojena kolnička traka, koja ima sva raskrižja u dvije ili više razina s poprečnim cestama i drugim prometnicama i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom

C

  Cargo

  Cargo je naziv za robu u transportu.

  CEMT

  CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Europska konferencija ministara za promet, naziv za dozvolu koja prijevoznicima omogućava transport roba u međunarodnom prijevozu tereta između država članica CEMT-a. CEMT dozvola vrijedi jednu kalendarsku godinu i treba se popuniti prije polaska na put te se nalaziti u prijevoznom sredstvu nebitno da li je ono sa ili bez tereta.

  Ciljevi CEMT-a:

  1. poduzeti sve mjere kako bi se postiglo, na općoj ili regionalnoj razini, maksimalno korištenje i najracionalniji razvoj europskog riječnog prometa međunarodnog značaja;
  2. koordinira i promovirati rad međunarodnih organizacija koje se bave europskom kopnenom prometu, uzimajući u obzir rad nadnacionalnih tijela u ovom području.
  CMR

  CMR je skraćenica za međunarodni teretni list a dolazi iz francuskog Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route što je međunarodni sporazum o prijevozničkim ugovorima u cestovnom prometu robe. CMR se primjenjuje kada se lokacija na kojoj se preuzima roba i lokacija na koju robu treba dostaviti nalaze u dvije različite države i kada je najmanje jedna od država članica CMR-a.

  Podaci koji se između ostalog upisuju u CMR su:

  1. pošiljatelj robe
  2. datum preuzimanja pošiljke na prijevoz
  3. primatelj robe
  4. planirani datum istovara
  5. priloženi dokumenti
  6. vrsta transportirane robe
  7. količina transportirane robe
  8. registracijska oznaka vozila
  9. prijevozničko poduzeće
  Cesta

  Cesta je svaka javna prometnica, ulice u naselju i nerazvrstane ceste na kojima se obavlja promet.

  Convoi exceptionnel

  Oznaka za vangabaritni ili teret koji prelazi određenu masu. Vidi još također i specijalni prijevoz.

D

  DALCEST

  DALCEST je skraćenica za "Dalmatinsku udrugu prijevoznika"

  Disponent

  Disponent je osoba koja u svijetu prijevoza kreira, koordinira i nagleda pošiljke tereta.

  DKV CARD

  Uz DKV card možete plačati cestarinu i točiti gorivo u mnogim zemljama.

E

  Export

  Riječju export se označava izvoz robe iz neke zemlje.

  Europaleta

  Europaleta je paleta izrađena od drveta s određenim zadanim dimenzijama. Paleta je dimenzija 120cm x 80cm x 14,4 cm, a težina iznosi cca 20 – 24 kg. Nosivost te palete iznosi 1500 kg.

  EZ direktiva

  odredbe koje su izdale nadležne institucije Eu- ropske zajednice, a obvezujuće su za svaku državu članicu i ugovor- nu stranu na koju se odnose. Nadležnim tijelima je prepušten oblik i postupak provedbe tih odredbi

  EN

  EN (norma), je europska norma koju je objavio Europski odbor za normizaciju (CEN) (CEN – 36 rue de Stassart. B-1050 Bruxe- lles)

F

  Frigotransport

  Dolazi od latinski frigor = hladnoća, vrsta je transporta koja označava rashladne i smrznute transporte.

  Fiksna cisterna

  cisterna zapremnine iznad 1.000 litara koja je fiksno pričvršćena na vozilo (tada nastaje vozilo cisterna) ili je sastavnim dijelom šasije vozila

G

  Gurtna

  Gurtna je traka za pričvršćivanje tereta na vozilu za prijevoz tereta. Obično dolazi sa pripadajućim zatezačem.

  GHS

  globalno harmonizirani (usklađeni), sustav razvrstavanja i označavanja kemikalija, koje su objavili Ujedinjeni narodi kao dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.1

  Grijač s unutarnjim sagorijevanjem

  uređaj za koji se izravno koristi tekuće ili plinovito gorivo, a ne preostala toplina iz motora koji se koristi za pogon vozila

H

  HAP

  HAP je skraćenica za udruženje "Hrvatski autoprijevoznici".

  HCP-GIU

  HCP-GIU je skraćenica za udrućenje "Hrvatski cestovni prijevoznici - gospodarsko interesna udruga".

  HAC

  HAC je skraćenica za Hrvatske autoceste firmu koja se bavi održavanjem i naplatom cestarine ( HAC-ONC) obavlja poslove održavanja autocesta i naplate cestarine u ime i za račun Hrvatskih autocesta d.o.o.

  HŽ je skraćenica za Hrvatske željeznice, naziv je za javno prometnu holding tvrtku za upravljanje željezničkom infrastrukturom, te za javni, putnički i teretni prijevoz u Republici Hrvatskoj.

  Hermetički zatvorena cisterna

  cisterna namijenjena prijevozu tekućih tvari, uz računski tlak od najmanje 4 bar ili namijenjena prijevozu krutih tvari (praha ili zrnaca), bez obzira na računski tlak, čiji su otvori hermetički zatvoreni i koja:
  – nije opremljena sigurnosnim ventilima, rasprskavajućim diskovima ili sličnim sigurnosnim uređajima ili vakuum ventilima; ili
  – nije opremljena sigurnosnim ventilima, rasprskavajućim diskovima ili sličnim sigurnosnim uređajima, ali je opremljena vakuum ventilima u skladu sa zahtjevima 6.8.2.2.3; ili
  – je opremljena sigurnosnim ventilima ispred kojih je rasprskavajući disk u skladu sa 6.8.2.2.10, ali nije opremljena vakuum ventilima;
  ili
  – je opremljena sigurnosnim ventilima ispred kojih je rasprskavajući disk u skladu sa 6.8.2.2.10 i vakuum ventilima, prema posebnoj odredbi TE15 od 6.8.4;

I

  Istovar

  Istovar je radnja kojom se teret iskrcava sa brodova, vlakova ili vozila koja su predviđena za cestovni prijevoz.

  Import

  Riječju import se označava uvoz robe u zemlju.

  IAEA

  Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), (IAEA, P.O. Box 100 – A -1400 Vienna)

  IBC

  (posredni kontejner za rasutu robu), je čvrsto ili savitljivo prenosiva ambalaža, drugačija od one navedene u poglavlju 6.1:
  (a) zapremnine:
  (i) manje od 3 m3 za krute tvari i tekućine pakirne skupine II i III;
  (ii) manje od 1,5 m3 za krute tvari pakirne skupine I kad se pakira u savitljive, krute plastične, kombinirane, od lesonita ili drvene IBC;
  (iii) manje od 3 m3 za krute tvari pakirne skupine I kad se pakira u metalne IBC;
  (iv) manje od 3 m3 za radioaktivni materijal klase 7;
  (b) ako je izrađena za mehaničko rukovanje;
  (c) ako je otporna na udarce, do čega dolazi pri rukovanju i u prijevozu, kao što je navedeno u  ispitivanjima u poglavlju 6.5
  (Vidi također » Složeni IBC s plastičnim unutarnjom posudom«

J

  K

   Kamion

   Kamion ili teretno vozilo je motorno vozilo veće od kombija koje služi za prijevoz većih količina tereta u cestovnom prometu.

   Kiper

   Kiper je kamion koji iza vozačke kabine ima prostor (tzv. sanduk) koji je pričvršćen na njegov stražnji dio i po potrebi u cilju istovara robe se može ukositi (u smjeri osi kamiona ili u smjeru okomitom na os kamiona) kako bi se iz nje ispraznio teret. Naziv dolazi od njemačke riječi "kippen", koja znači "nagnuti". Kiperima se prijevozi uglavnom rasuti teret.

   Kran

   Kran je dio na kamionu kojim se može utovariti ili istovariti teret.

  L

   Labudica

   Labudica je niskopodna prikolica ili poliuprikolica koja služi za prijevoz vozila ili visokih tereta.

   LKW

   LKW je kratica za kamion ili prijevozno sredstvo za transport robe.

  M

   Međuambalaža

   ambalaža smještena između unutarnjega i vanjskoga pakovanja

   Masa pakovanja

   ukupna masa pakovanja ako nije utvrđeno drukčije. Masa kontejnera i cisterne koja se koristi za prijevoz tvari, nije uključena u ukupnu masu

  N

   Nadležno tijelo

   uprava ili uprave ili bilo koje drugo tijelo ili tijela ovlašteno u svakoj državi koja imaju određene ovlasti sukladno domaćem zakonodavstvu

   Nadzorna temperatura

   najveća temperatura na kojoj se mogu sigurno prevoziti organski peroksid ili samoreaktivne tvari;

  O

   Opasna roba

   U opasnu robu spadaju radioaktivne, eksplozivne, lako zapaljive, otrovne i kaustične kemikalije.

   On Board Units

   On Board Units ili OBU je uređaj za satelitski sustav koji se u cestovnom prijevozu koristi za naplatu cestarine. Sama se razmjena podataka odvija se automatski preko satelita. Primjeri korištenja On Board Units:

   1. Kontrola zračnog prometa
   2. Automatski Identifikacijski Sustav za osiguranje pomorskog prometa
   3. Sustav kontrole u željezničkom prometu
   4. Identifikacija u vojnom zrakoplovstvu
   5. Sustav naplate cestarine
   6. Sustav za izbjegavanje sudara u zrakoplovnom prometu
     
   Obnovljena ambalaža

   je posebno:

   a) metalna bačva:
   (i) kojoj je očišćen izvorni materijal izradbe, sav raniji sadržaj, unutarnja i vanjska korozija, vanjski premazi te uklanjene listice opasnosti;
   (ii) kojoj je vraćen izvorni oblik i tijelo, usklađen, izravnat, zapečaćen i kojemu su zamijenjene sve oštećene brtve;
   (iii) koja je pregledana nakon čišćenja, ali prije bojenja i uklonjena  su sva vidljiva oštećenja, te ispitan obziom na značajna smanjenja debljine stijenke, zamora metala, oštećenih navoja ili poklopaca ili druga značajna oštećenja;
   (b) plastični bubnjevi i kanistri:
   (i) kojima su očišćeni izvorni materijali izradbe, uklonjeni prijašnji sadržaji i premazi i listice opasnosti;

   (ii) kojima su brtve koje su oštećene, zamijenjene;

   (iii) koji moraju biti pregledani nakon čišćenja uklanjanjem vidljivih oštećenja, kao što su poderotine, napukline ili pukotine ili oštećeni navoji ili poklopci ili su uklonjena ostala znatna oštećenja;

  P

   Promet

   Promet je gospodarska djelatnost tercijarnog sektora koja se bavi prevoženjem i prenošenjem robe, ljudi i informacija s jednog mjesta na drugo. Promet sačinjavaju: infrastruktura (ceste, željeznička pruga, aerodromi, luke...), prometala (cestovna vozila, željeznička vozila, zrakoplovi, brodovi...) i operacije (svjetla, znakovi, kontrola zračnog prometa).

   Paleta

   Paleta javno utovarno sredstvo najčešće dimenzija 120cm x 120cm na koje se može natovariti roba u cilju skladištenja ili transportiranja nekim prijevoznim sredstvom. Vidi još i europaleta.

   POI

   POI je skraćenica od Point of Interest, čime se označavaju GPS točke interesa. POI pojam se često koristi u kartografiji, posebno u elektroničkim inačicama, uključujući GIS i GPS navigacijski softver.

  R

   Roba

   Označava stvar, materijalno dobro koje se dobija razmjenom ili trgovinom. Vidi još također i Cargo.

   Rashladna roba

   Roba koja se mora skladištiti ili prijevoziti rashlađena.

   Remorker

   Tegljač ili remorker je brod koji se koristi za okretanje vuču i tegljenje drugih plovnih objekata u lukama, na otvorenom moru ili kroz rijeke i kanale. Remorker je i naziv za vučno cestovno vozilo koje ne transportuje robu već ju samo vuče na prikolici ili poluprikolici uglavnom unutar nekog poduzeća.

  S

   Skladište

   Skladište je prostor za uskladištenje robe u rasutom stanju ili u ambalaži s namjerom da poslije određenog vremena roba bude uključena u daljnji transport, proizvodnju, distribuciju ili potrošnju.

   Specijalni transport

   Poseban prijevoz ili prijevoz teških i izvangabaritnih tereta je vrsta prijevoza koja se obavlja kada se teret ne može smjestiti na prijevozno sredstvo na način da se prijevozno sredstvo zadrži unutar dozvoljenih dimenzija. Kamioni prilikom transportiranja takve vangabaritne robe moraju imati posebne oznake "convoi exceptionnel" i svjetla koja upozoravaju ostale sudionike u prometu na specijalan teret. Pratnja automobilima sa posebnim znakovima ovisi o vrsti prometnice i zemlji u kojima se takav teret prevozi.

   SHELL CARD

   Uz pomoć SHELL kartice možete u brojnim zemljama plačati cestarinu i točiti gorivo.

  T

   Tender

   Tender javno nadmetanje, javna nabava roba, usluga i radova. Na tenderu se poziva moguće ponuđače da podnesu svoje ponude.

   Tovarni list

   Tovarni list je dokument koji se izdaje prijevozniku od strane pošiljatelja, a osim što služi kao prateći dokument u prijevozu služi i kao dokument kojim se utvrđuje kada je roba primljena na prijevoz ili istovarena kod primatelja.

   Tegljač

   Tegljač ili šleper je kamion koji se sastoji od vučnog vozila koje za sobom vuče jednu ili više prikolica ili poluprikolica, a koristi se za prijevoz velike količine robe. Njegov naziv potječe od njemačke riječi "schleppen", koja znači "vući".

   Truck

   Truck u granicama EU označava vozilo za prijevoz tereta, u američkom engleskom nariječju riječju truck se, osim kamiona, često opisuju terenci i pick-upovi.

  U

   UPZ

   UPZ je skraćenica za Udruženje prijevoznika Zagreb jedno je od pet udruženja Obrtničke komore Zagreb ustrojeno na strukovnom principu. Članovi udruženja obavljaju prijevoze svih vrsta i oblika kako u unutarnjem tako i u međunarodnom prijevozu.

  V

   Viličar

   Viličar je ime za industrijsko vozilo koje služi za prijenos i dizanje materijala.

  Z

   Zatvoreni kontejner

   potpuno zatvoren kontejner čvrstoga krova, čvrstih bočnih stranica, čvrstih stijenki na krajevima i podom. U pojam su uključeni kontejneri s otvorenim krovom koji se može zatvoriti tijekom prijevoza

   Zbirni navod

   unos točno definirane skupine tvari ili predmeta

   Zatvoreno vozilo

   vozilo sa cjelovito zatvorenim teretnim prostorom

  W

   Y

    X

     MARKETING